Mindwork

Kommuner

Gruppeforløb

“Når man siger hvad man tænker, så kan man tænke over hvad man har sagt.”

Mindwork udbyder en række gruppeforløb for borgere med ingen eller kun delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Et gruppeforløb giver mulighed for at opleve et forpligtende fællesskab, hvor borgerens følelsen af at stå alene med sine problemer bliver udfordret.
Endvidere giver forløbet mulighed for at lære håndteringsstrategier fra andre med samme problematik, ligesom der opstår mulighed for at øve sine værktøjer ved at lære disse videre til de øvrige deltagere i gruppen.

Vi kan tilbyde gruppeforløb indenfor mange forskellige områder, som eksempler kan nævnes smertehåndtering, mindfulness og Cool Kidsgrupper til børn med angst. Kontakt os for andre muligheder for gruppeforløb til borgere; vi kan skræddersy forløb, der passer til jeres aktuelle behov.

 

 

Gruppeforløb

Mindful Compassion

På tværs af diagnoser kan skam og selvkritik vedligeholde menneskelig lidelse. Udvikling af medfølelse i sig selv kan skabe lindring og forandring.

Gruppeforløb

Smertehåndtering

Kroniske smerter er et stort og voksende problem. Det har vidtrækkende konsekvenser for både den smerteramte, pårørende og samfundet som helhed.

Gruppeforløb

Mindfulness

Lige meget hvor du går hen, er du der... Det handler om at kunne leve med fuld opmærksomhed og nærvær i nuet.

Kommuner

Fobiskolen

Mindworks fobiskole er et tilbud til mennesker, hvor angsten har overtaget, og prisen er blevet høj for både livet, arbejde og uddannelse.