Mindwork

Andre kursusmuligheder

Kognitiv Coaching

“Hvorfor bruge terapeutiske teknikker i coaching? Hvordan coacher man på et kognitivt grundlag?”

”Coaching”-ordet er blevet hvermandseje over de seneste 15 år. Der findes utallige coaching skoler, modeller og metoder. Som professionel samtalepartner stiller denne udvikling store krav til at kunne vurdere hvilke tilgange og metoder, der er effektive, hensigtsmæssige – og krav.

Kurset “Kognitiv coaching i praksis” præsenterer de bedst dokumenterede kognitiv terapeutiske teknikker og perspektiverer, hvordan disse med samme effekt kan anvendes, når optimering, forbedring og grænsebrydning er målet. På samme måde fokuseres på metoder til måling af coachens færdigheder i at føre de virksomme teknikker ud i praksis.

Som deltager bliver du trænet i en lang række konkrete kognitive metoder til evaluering og nuancering af tænkning og optimering af adfærd. Du bliver trænet i at bedømme, hvilke metoder der er brugbare i hvilke cases, og tilgange til at screene for problematikker, som ligger uden for coachingens område.

Kurset følger et samtaleforløb med fire forskellige klienter med tre forskellige problematikker. Du bliver således præsenteret for helt konkrete “manualer” til anvendelse af kognitive metoder i coaching af klienter med problematikker inden for henholdsvis mistrivsel, præstationsangst og selvværdsproblematikker.
Kurset varer 2 dage og består af en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, videodemonstration, spørgsmål og diskussion.