EAS web

Kurser

Emotional Availability Scales (EAS) træning og certificering

Emotional Availability Scales
Emotional Availability Scales er udviklet af den amerikanske Professor Zeynep Biringen.
Emotional Availability (EA) kan kort forklares som et begreb, der beskriver forældre og børns evne til emotionel afstemning i deres samspil.
Forskning har dokumenteret, at når forældre er emotionelt tilgængelige og i stand til at ‘læse’ barnets verbale og nonverbale emotionelle signaler har det indflydelse på en lang række forhold i barnets udvikling og liv fra personlighed og selvværd til parforhold og psykisk sundhed.

EA er en forskningsbaseret metode, der har sit udgangspunkt i Bowlby’s tilknytningsteori og har til formål at vurdere og beskrive kvaliteten af samspil og kommunikation mellem forældre og børn. EA refererer til i hvilken grad forældre-barn-relationen er præget af positive affekter og om dyaden kan rumme og nedregulere negative affekter. Gennem forståelsen af EA opnås indsigt i, hvordan forældre og børn gensidigt anvender emotionelle ”cues” i samspillet.

Emotional Availability Scales (EAS) er et af de mest omfattende systemer til vurdering af samspilskvaliteten mellem forældre og barn og det inddrager både forældrenes og barnets bidrag til samspillet. EAS er underbygget af en stor mængde empiri og forskning og kan anvendes i forskellige kulturelle kontekster.

EAS kan anvendes til såvel udredning som intervention og er en oplagt metode til samspilsobservationer i forbindelse med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Workshop:
De 3 kursusdage varetages af Dr. Saara Salo fra Finland. På kurset får deltagerne indblik i:

  • det teoretiske grundlag for EA.
  • den aktuelle forskning.
  • grundig gennemgang de 6 dimensioner, hvoraf 4 måler på forældrenes bidrag og 2 måler på barnets bidrag til samspillet.
  • gennemgang af scoringsproceduren med udgangspunkt i videoer.

Certificering:
Efter kurset følger en online certificeringsproces ved Dr. Biringen. Certificeringen er baseret på videoer af børn i forskellige aldersgrupper. Videoerne skal scores og sendes til Dr. Biringen med henblik på opnåelse af certificering.

Undervisere
Dr. Zeynep Biringen, Ph.D. her gennem de sidste 20 år arbejdet med forskning indenfor tilknytning og ’emotional availability’ i forældre-barn relationen. Hun har bidraget betydeligt til området og anses for en af de førende forskere indenfor feltet. Dr. Biringen er professor på Colorado State University og autoriseret børnepsykolog.

Dr. Saara Salo er Ph.D. fra Helsinkis Universitet, hvor hun gennem mange år har undervist i såvel udviklingspsykologi som psykologisk testning af børn. Hun har siden 1999 arbejdet som klinisk børnepsykolog ved Helsinkis Universitets Hospital.

Tilmelding m.m.
I menuen nedenfor finder du de praktiske informationer, hvor du ligeledes kan tilmelde dig kurset. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Praktiske informationer

Underviser:
Dr. Saara Salo, Ph.D. og klinisk psykolog.

Certificering:
Dr. Zeynep Biringen, Ph.D. og klinisk psykolog.

Målgruppe:
Psykologer, læger, socialpædagoger, sundhedsplejersker og andre professionelle inden for børne-familieområdet.

Sted:
Mindwork Psykologisk Center, Vesterbrogade 31, 1. sal, 1620 København V.

Dato og tid:
2., 3. og 4. oktober 2017.

Pris:
9.400 kr. ved tilmelding inden den 15. maj 2017. Derefter 9.900 kr.
Prisen er inkl. certificering.

Der opkræves yderligere 1.000 kr. for 2 obligatoriske manualer.

Tilmeldingsfrist:
25. august 2017.

OBS! Kurset afholdes på engelsk.

02
Tilmelding

Jeg vil gerne tilmelde mig kurset “Emotional Availability Scales (EAS)” med Dr. Zeynep Biringen og Dr. Saara Salo, den 2.-4. oktober 2017.

Prisen er 9.900 kr. plus 1.000 kr. for manualer.


Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.