PDI-6-WEB

Kurser

Parent Development Interview og kodning af Refleksiv Funktion (PDI-RF)

OBS! LUKKET FOR TILMELDINGER
Send gerne en mail hvis du vil være på venteliste eller hvis du vil informeres omkring næste forløb.

Indhold
I samarbejde med psykolog Michelle Sleed fra Anna Freud Centeret udbyder Mindwork dette 3-dages kursus. Kurset har til formål at give deltagerne en grundlæggende forståelse af forældres refleksive funktioner/mentalisering og giver samtidig deltagerne mulighed for træning og certificering i kodningen af Parent Development Interview (PDI).

Der vil være hjemmearbejde fra dag til dag, som vil indgå i kurset.

PDI bruges til at vurdere:

  • forældrenes repræsentationer af barnet
  • forældrenes repræsentationer af relationen til barnet
  • forældrenes mentaliseringsevner, særligt i situationer med høj intensitet og affekt.

Begrebet refleksiv funktion henviser til et menneskes evne til at mentalisere i en tilknytningskontekst og kan anskues som den måde, hvorpå mentaliseringsevnen konkret kommer til udtryk i samtale. Refleksiv funktion bliver således en operationalisering af mentalisering, som gør begrebet målbart. Ved at undersøge, hvordan forælderen reflekterer over både sig selv, sit barn og deres indbyrdes samspil, giver PDI-RF således deltagerne et redskab til at vurdere kvaliteten af mentaliseringsevnen. Kvaliteten af forældres mentaliseringsevne har vist sig at fremme tryg tilknytning samt mentaliseringsevne hos barnet. Kvaliteten heraf får dermed betydning for vurdering af forældrekompetence og herunder forælderens evne til at sikre barnets trivsel og udvikling.

Formål
Formålet med kurset er, at kursisterne bliver i stand til at vurdere forældres mentaliseringsniveau. Der undervises således i teori og metode bag anvendelsen af Parent Development Interview og skala for refleksive funktioner, herunder:

  • Introduktion til PDI og RF.
  • Træning i at kode forældres udsagn i Parent Development Interview i bestemte kategorier på baggrund af manualen.
  • Gennemgang af metodens anvendelse i forbindelse med vurdering af forældrekompetence.
  • Gennemgang af de dimensioner af forældrenes repræsentationer, der kan være forbundet med risiko i forhold til barnets udvikling.

Certificering
For at opnå certificering skal deltagerne gennemføre en reliabilitets-test, der består af 10 PDI interviews, der skal RF kodes efter kurset. Dem, der vælger at gennemgå reliabilitets-testen, får således tilsendt en fil med 10 Parent Development Interviews og instruktioner efter kurset.
Certificeringen koster 1000 kr. ekstra, og ved succesfuld gennemførelse vil du blive certificeret i Reflective Functioning Scale ift PDI til både klinisk brug og til forskning. Reflective Functioning Scale blev oprindeligt udvikling til kodning af Adult Attachment Interview (AAI), denne certificering kan ikke direkte overføres til AAI, da reliabilitets-testen tager udgangspunkt i en anden test, men vi undersøger mulighederne for at udbyde en tilsvarende reliabilitets-test målrettet AAI.

Tilmelding m.m.
I menuen nedenfor finder du de praktiske informationer, hvor du ligeledes kan tilmelde dig kurset. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Praktiske informationer

Underviser:
Psykolog Michelle Sleed.

Målgruppe:
Psykologer, jordemødre, læger, pædagoger, sundhedsplejersker og andre professionelle inden for social- og sundhedsområdet.

Sted:
Mindwork Psykologisk Center, Vesterbrogade 31, 1. sal, 1620 København V.

Dato og tid:
28., 29. og 30. november 2017.

Pris:
6.900 kr. inkl. forplejning.

Pris for certificering:
1.000 kr.

OBS! Kurset afholdes på engelsk.

Vær opmærksom på at der er begrænset antal pladser. 

02
Tilmelding

OBS: Lukket for tilmelding.

Send gerne en mail hvis du vil være på venteliste eller hvis du vil informeres omkring næste forløb.

Jeg vil gerne tilmelde mig kurset “Parent Development Interview (PDI)” med Michelle Sleed, den 28.-30. november 2017.

Prisen er 6.900 kr. (ekskl. certificering)


Hvor skal regningen sendes til?


betingelserne (PDF)
Jeg har læst*
Jeg må gerne kontaktes af Mindwork mht. nyheder, events osv...

*Skal udfyldes.