Psykologklinikken Mindwork

Pornoafhængighed

Gennem de sidste årtier er internettet blevet en større og større del af dét, vi mennesker bruger vores tid på. Noget af det, som fylder rigtig meget på internettet, er porno, og brugen af internetporno er på grund af sin overkommelige pris, konstante tilgængelighed og mulighed for anonymitet støt stigende. Et moderat forbrug af porno er ganske almindeligt. Nogle mennesker har imidlertid svært ved at moderere deres forbrug. Der er visse indikatorer på, at et internetpornoforbrug er på vej ud af kontrol og ind i en afhængighed:

  • Der bliver brugt meget tid på at se og lede efter porno.
  • Andre vigtige aspekter af livet bliver nedprioriteret, f.eks. venner, uddannelse mm.
  • Der skal ”vildere og vildere” ting til, førend der opleves samme respons som før i tiden.
  • Irritabilitet, når det ikke er muligt at komme til at se porno.