Copenhagen city Hall

Kommuner

Send forespørgsel

”Når kommunen har brug for en psykolog”

Det gennemgående fokus i Mindworks samarbejde med kommunale forvaltninger er at bidrage til en psykologfaglig kvalificering af kommuners arbejde med borgerne, så den sagsbehandlende medarbejder kan sikre, at den enkelte borgers potentiale udnyttes, eller at familiernes og børnenes trivsel sikres.

Vores Fobiskole gennemfører undervisnings-, trænings- og praktikforløb for personer, der på grund af vedvarende angst er begrænsede i deres muligheder for arbejde og uddannelse. I samarbejde med de kommunale jobcentre varetager vi endvidere job- og uddannelsesorienterede ressourceforløb for borgere med andre psykiske vanskeligheder.

Mindwork udfører kliniske psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne og har stor erfaring med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Til kommunernes medarbejdere har vi tilbud om faglig opkvalificering både i form af kurser og supervision.

Du kan læse mere om vores ydelser til kommunerne her på siden eller kontakte os direkte her: