Sex-porno

Psykologklinikken Mindwork

Sex og porno

Sex er en naturlig del af livet, og noget som rigtig mange mennesker føler et behov for en gang imellem. Sex er imidlertid et meget tabubelagt emne i vores samfund, og det kan gøre det svært at tale om, når den naturlige lyst til sex går hen og bliver en afhængighed. Risikoen for også at have andre former for afhængigheder er stor blandt sexafhængige, hvilket kan være med til at gøre problemet og livssituationen endnu mere uoverskuelig.

Når man er afhængig af sex, vil man ofte opleve, at rigtig meget af ens tid går med at tænke på sex eller prøve at finde en partner at have sex med. Dette kan både være én, man betaler, men det kan også være en person, man allerede er i et parforhold med. Man kan nemlig godt være sexafhængig samtidig med, at man er i et parforhold. Dette kan skabe store problemer i parforholdet, da sex bliver det primære omdrejningspunkt i den afhængiges liv, og den afhængige vil ofte blive irritabel, når han eller hun ikke kan få det. Mange sexafhængige oplever et tab af kontrol i forhold til sex, og at de ikke kan holde sig fra det, selvom de prøver. Nogle oplever i den forbindelse stor begejstring efterfulgt af skam og skyld. Uanset, hvordan afhængigheden ser ud, er den noget, som bidrager med smerte til livet.

Pornoafhængighed

Gennem de sidste årtier er internettet blevet en større og større del af dét, vi mennesker bruger vores tid på. Noget af det, som fylder rigtig meget på internettet, er porno, og brugen af internetporno er på grund af sin overkommelige pris, konstante tilgængelighed og mulighed for anonymitet støt stigende. Et moderat forbrug af porno er ganske almindeligt. Nogle mennesker har imidlertid svært ved at moderere deres forbrug. Der er visse indikatorer på, at et internetpornoforbrug er på vej ud af kontrol og ind i en afhængighed:

  • Der bliver brugt meget tid på at se og lede efter porno.
  • Andre vigtige aspekter af livet bliver nedprioriteret, f.eks. venner, uddannelse mm.
  • Der skal ”vildere og vildere” ting til, førend der opleves samme respons som før i tiden.
  • Irritabilitet, når det ikke er muligt at komme til at se porno.