Mindwork

Kommuner

Psykologiske undersøgelser

“At være forstående er ikke det samme som at forstå.”

Mindwork har stor erfaring med psykologiske undersøgelser. Vi tilbyder brede klinisk psykologiske undersøgelser af både børn, unge og voksne.

Endvidere udfører vi forældrekompetenceundersøgelser i sager, hvor der er alvorlig tvivl om børns udvikling og trivsel i hjemmet.
Vores forældrekompetenceundersøgelser er baseret på mangeårigt samarbejde og konceptudvikling med nogle af landets mest kompetente psykologer. I forbindelse med Socialministeriets nyligt offentliggjorte retningslinjer for udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser var Mindworks administrerende direktør Vibeke Lunding-Gregersen udpeget af Dansk Psykolog Forening til ministeriets arbejdsgruppe.

Vi udfører også psykologiske vurderinger og undersøgelser i forbindelse med Jobcentrenes arbejdsevnevurderinger.

 

Psykologiske undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelse

Mindwork udfører forældrekompetenceundersøgelser for kommunerne i tilfælde, hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel og udvikling.

Psykologiske undersøgelser

Børnepsykologisk undersøgelse

Behovet for en børnepsykologisk undersøgelse udspringer af bekymring for barnets trivsel. Formålet er at hjælpe barnet og sikre dets udvikling.

Psykologiske undersøgelser

Voksenpsykologisk undersøgelse

Psykologiske undersøgelser kan have mange formål. Fra vurdering af funktionsniveau ift. erhvervsevne til undersøgelse af psykisk tilstand og patologi.

Kommuner

Tilbud til medarbejdere

Mindwork har gennem mange år arbejdet med uddannelse og opkvalificering af professionelle indenfor social- og sundhedsområdet.

Kommuner

Individuelle forløb

For borgere med omfattende psykiske barriere i forhold til arbejde eller uddannelse tilbydes særligt tilrettelagte forløb.