Bridge

Psykologklinikken Mindwork

Kommuner

”Når kommunen har brug for en psykolog”

Det gennemgående fokus i Mindworks samarbejde med kommunale forvaltninger er at bidrage til en psykologfaglig kvalificering af kommuners arbejde med borgerne, så den sagsbehandlende medarbejder kan sikre, at den enkelte borgers potentiale udnyttes, eller at familiernes og børnenes trivsel sikres.

Vores Fobiskole gennemfører undervisnings-, trænings- og praktikforløb for personer, der på grund af vedvarende angst er begrænsede i deres muligheder for arbejde og uddannelse. I samarbejde med de kommunale jobcentre varetager vi endvidere job- og uddannelsesorienterede ressourceforløb for borgere med andre psykiske vanskeligheder.

Mindwork udfører kliniske psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne og har stor erfaring med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Til kommunernes medarbejdere har vi tilbud om faglig opkvalificering både i form af kurser og supervision.

Du kan læse mere om vores ydelser til kommunerne her på siden eller kontakte os på telefon 2075 1616.

Kommuner

Supervision

Mindwork har gennem mange år arbejdet med supervision af professionelle indenfor social- og sundhedsområdet.

Kommuner

Send forespørgsel

Kommune betyder som bekendt fælles. Vi arbejder i fællesskab med kommuner for at hjælpe, støtte og styrke den enkelte borger - børn som voksne.

Kommuner

Mindful Compassion

På tværs af diagnoser kan skam og selvkritik vedligeholde menneskelig lidelse. Udvikling af medfølelse i sig selv kan skabe lindring og forandring.

Kommuner

Smertehåndtering

Kroniske smerter er et stort og voksende problem. Det har vidtrækkende konsekvenser for både den smerteramte, pårørende og samfundet som helhed.

Kommuner

Mindfulness

Lige meget hvor du går hen, er du der... Det handler om at kunne leve med fuld opmærksomhed og nærvær i nuet.

Kommuner

Psykologiske undersøgelser

Psykologklinikken Mindwork har stor erfaring med individuelle undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.

Kommuner

Individuelle forløb

For borgere med omfattende psykiske barriere i forhold til arbejde eller uddannelse tilbydes særligt tilrettelagte forløb.