Mindwork gruppeforløb

Kommuner

Mindful Compassion

Forløbet baseres på Compassion Focused Therapy (CFT), der en videreudvikling af kognitiv terapi. Metoden er udviklet til mennesker, der på grund af høj grad af skam og selvkritik har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder.

Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at spille en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og CFTs fokus på udviklingen af medfølelse og egenomsorg har vist sig effektiv på tværs af diagnoser og terapiformer.

Forløbet vil med udgangspunkt i Compassion fokuseret terapi og Mindfulness have fokus på arbejdet med og udviklingen af medfølelse for selv og andre og derigennem skabe forudsætning for bedre at håndtere udfordringer. Der vil være en række praktiske og lettilgængelige øvelser, som deltagerne kan anvende i deres dagligdag. Målet er at udvikle en ”Medfølelses førstehjælpskasse” der kan tages i brug i svære situationer.