Arbejde 1

Psykologklinikken Mindwork

Arbejde

Der hersker mange myter om dét at være afhængig af sit arbejde – en af dem er, at det er et tegn på succes, når man er ”workaholic”.

Det, der kendetegner mennesker, der er afhængige af deres arbejde, er imidlertid ikke nødvendigvis, at de føler sig succesfulde. Faktisk øger en afhængighed af arbejde mængden af sygedage og nedsætter produktiviteten. Det sker blandt andet, fordi afhængigheden skaber dysfunktionelle og tvangsprægede tanker og følelser, der retter sig mod arbejdet. Hvorvidt man er afhængig af sit arbejde, er derfor ikke nødvendigvis til at aflæse ud fra antallet af timer, man lægger i det – det vigtigste er, hvordan det påvirker én. Nogle oplever, at tanker om arbejdet altid er i gang og derfor sniger sig ind i og påvirker andre aspekter af livet – eller at andre ting i livet nedprioriteres på grund af arbejdet. Andre oplever, at de ikke kan finde ro, førend de har tjekket/undersøgt/ud- eller afregnet noget, der relaterer sig til arbejdet.