Mindwork

Kommuner

Supervision

“Tænk anderledes. Men lad det ikke blive ved tanken.”

Vi ved fra vores eget fag, at supervison har stor betydning for arbejdet og bidrager væsentligt til læring og udvikling på alle stadier af arbejdslivet. Vi tilbyder både konkret sagssupervison og supervision i forbindelse med metodetræning i forlængelse af vores kurser eller uddannelsesforløb. Vi har gennem mange år superviseret socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og psykologer.