Eksamensangst_1800x1200

Ludomaniklinikken

“Fri for Ludomani”

Fri for Ludomani giver i et enkelt og let forståeligt sprog en grundig indføring i de værktøjer og metoder, der er virksomme og umiddelbart anvendelige for mennesker, der befinder sig i en afhængighed af pengespil – ludomani.

Bogen giver læseren klare og praksisnære anvisninger til, hvordan den afhængige får større indsigt og erkendelse i egne motiver, samt hvordan dette anvendes til at opbygge helt personlige strategier og øget selvkontrol i forhold til spilletrang. Bogen er derfor struktureret som en praktisk ”køreplan”, der skridt for skridt gennem ændringsprocessen introducerer læseren til en lang række helt konkrete strategier, som den enkelte spilleafhængige person kan anvende og direkte omsætte til nye valg og handlinger i sin hverdag.

Fri for Ludomani kan tjene som opmærksomhedsvækker og individuel guideline for den spilleafhængige. Bogen kan fungere som fælles arbejds- og øvelsesbog for terapeut og klient i et behandlingsforløb. Og endelig kan bogen være det rette sted for den bekymrede pårørende at søge information, råd og input til at hjælpe en nær person til et liv fri for ludomani.

Læs eller lyt til Fri for Ludomani

Bogen tilbydes til alle, der indskrives i behandling i Ludomaniklinikken Mindwork. Du kan allerede nu finde bogens indhold ved at downloade pdf-versionen nedenfor.