Mindwork Psykologis Center

Behandling – Unge og voksne

Selvværd

Lavt selvværd kan defineres som en negativ vurdering af eget værd som menneske – altså som en negativ selvopfattelse. Somme tider hænger lavt selvværd sammen med manglende selvtillid, som en manglende tro på egne evner eller færdigheder. For nogle giver lavt selvværd anledning til decideret angst og depression, mens andre “blot” oplever ubehag eller forsøger at undgå situationer, som de ikke føler sig trygge ved.

Lavt selvværd kan medføre, at man har svært ved at få en kæreste, undgår møder og eksamener, bliver meget påvirket af bedømmelser og karakterer, fokuserer meget på, hvad andre mennesker nu tænker om én, eller om man nu gør, som andre forventer. Omvendt kan lavt selvværd også medføre, at livet bliver ét langt præstationsløb. Man er drevet af frygt for ikke at være god nok, og derfor forsøger man at være perfekt, gøre alle tilfredse og klare sig fejlfrit.