sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash (1)

Skolevægring

Til skoler

Børns Vilkår har i 2020 lavet en undersøgelse der viser, at kun 16% af de danske børn fortæller deres lærere når de har det psykisk dårligt. Det er derfor meget vigtigt, at personalet på de danske folkeskoler selv er ekstra opmærksomme på tegnene på mistrivsel. Et af disse tegn er skolefravær. 

Hvis I har elever med meget fravær som:
– ofte kommer for sent
– ofte går for tidligt
– har fravær efter weekender eller ferier
– har fravær fra bestemte fag eller lærere
– har fravær ifm. skift mellem bopæle
– har forældre med mange henvendelser
… så har I muligvis at gøre med børn, der mistrives og lider af skolevægring.

I Psykologklinikken Mindwork behandler vi børn der lider af skolevægring, og som af den grund ikke kommer i skole. Vi tilbyder derfor oplæg om baggrundene for højt fravær som følge af skolevægring, samt hvordan man som fagperson opdager og håndterer det rettidigt. På den måde kan I som skole blive bedre rustet til at understøtte jeres elevers faglige, sociale og psykiske trivsel.

Kontakt os og hør nærmere på info@mindwork.dk eller 20751616.