Cool-Kids_Pige-WEB

Psykologbehandling

Behandling – Børn

Nogle børn oplever at have det svært i hverdagen. Det kan være udfordringer så som at have svært ved at sove alene, bekymringer om ulykker og sygdom, bekymringer om hvad andre tænker om én og det at skulle præstere i skolen eller til sport. 
Vi har mange års erfaring med behandling af eksempelvis:

  • Angst og bekymring
  • Skolevægring / skolefobi
  • Vredeshåndtering
  • Nedtrykthed
  • Selvkritik
  • Søvnproblematikker
  • Konflikter i familien

Gennem forløbet lærer barnet/den unge og forældre sammen at håndtere udfordringer i hverdagen. Gennem teori, refleksion og øvelser med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og compassion-fokuseret terapi støttes familierne til langsomt, men sikkert, at navigere mere frit i hverdagen.

Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i barnets/den unges aktuelle behov i samarbejde med psykologen. Første session har fokus på afdækning og omfang af problematikken. Det foreforegår ved samtale og enkelte spørgeskemaer, som barnet/den unge og forældre udfylder.

Det er vigtigt, at mindst én forældre deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for bedre at kunne støtte og vejlede barnet i hverdagen.

01
Praktiske informationer

Psykolog
Forløbet varetages af autoriseret psykolog Christa Koll Thystrup.

Sted
Vi tilbyder forløb i både København og Ringsted.

Pris pr. session (50 min.)
København: 1.200 kr.
Ringsted 1.000 kr.

Første session har fokus på afdækning og omfang af problematikken. Det foreforegår ofte ved samtale og enkelte spørgeskemaer.