CKT

Hvem er vi

Christa Koll Thystrup

Autoriseret psykolog

cand.psych.

Christa er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi og neuropsykologi. Hun er autoriseret af psykolognævnet. Christa er specialistuddannet i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og compassion fokuseret terapi. Derudover anvender hun teknikker inden for Mindfulness og arbejder ud fra en biopsykosocial tilgang. Altså en tilgang hvor der tages højde for biologiske, psykologiske og sociale komponenter.

Christa arbejder med:

 • Børn og unge fra 11 år samt voksne
 • Stress
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Angstlidelser
 • Skolevægring
 • Vredeshåndtering
 • Selvskade
 • ADHD
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Ludomani
 • Adfærdsafhængigheder

I sine tidligere og nuværende ansættelser har Christa specialiseret sig i at arbejde med behandling og udredning af børn og unge fra 11-års alderen og opefter samt med voksne. Af særlige kompetencer er behandling af stress, depression, lavt selvværd og angstlidelser herunder separationsangst, social fobi, specifik fobi, sygdomsangst, panikangst og behandling af skolevægring/skolefobi. Christa har mange års erfaring med arbejdet med Cool Kids både individuelt og gruppebaseret.

I sin ansættelse varetager Christa støttende og rådgivende terapi med børn, unge og deres forældre, hvor hun blandt andet arbejder med vredeshåndtering, selvskade, ADHD og autismespektrumforstyrrelser. På baggrund af hendes brede erfaring forestår Christa også udredningsopgaver for Psykologklinikken i form af børnepsykologiske og voksenpsykologiske undersøgelser. Hun har tidligere udarbejdet forældrekompetenceundersøgelser.

Hos Psykologklinikken har Christa yderligere varetaget og oparbejdet mange kompetencer indenfor behandling af ludomani og andre adfærdsafhængigheder. Hun varetager også støttende og rådgivende samtaler for pårørende til ludomaner og parsamtaler med ludomaner og disses pårørende.

Christa har også enkelte supervisions- og undervisningsopgaver, særligt med henblik på ungdomsudfordringer, angst, stress og metode. Supervision kan både foregå individuelt eller i grupper og ude af huset eller i Psykologklinikken Mindworks lokaler.

Foruden sin erfaring har Christa publiceret en videnskabelig forskningsartikel i Psychiatry Research i maj 2020 omhandlende risiko for at udvikle depression ud fra et neuropsykologisk perspektiv. Hun er derudover medforfatter på en videnskabelig artikel vedrørende validering af nye måleredskaber til computerbaseret testning i Danmark. Artiklerne kan findes via nedenstående links.

“Severity of self-reported depressive symptoms in a healthy sample is modulated by trait Harm Avoidance, not by 5-HTTLPR polymorphism”

“Psychometric Properties and Validation of the EMOTICOM Test Battery in a Healthy Danish Population”