Depressionsbehandling_1800x1200

Behandling – Unge og voksne

Depression

Ca. 250.00 danskere – eller 5 % af befolkningen – lider af moderat til svær depression. Ca. hver femte dansker kommer på et tidspunkt i deres liv til at opleve en form for depressiv periode. Depression er en af de hyppigst forekommende psykiske problemstillinger.

Når man er deprimeret, kan det være svært at komme i gag med dagen. Energien og lysten til at gøre ting er forsvundet, og det, der tidligere var let, føles nu uoverkommeligt. Det kan blive umådeligt svært at tage en beslutning, og man kan føle sig afskåret fra andre mennesker – selv dem, man holder af.

Hos den depressive er både appetitten, søvnen og koncentrationsevnen også påvirket, ligesom tænkningen vil være præget af negative tanker om sig selv, omverdenen og fremtiden.

Vi ved fra klinisk praksis, at jo tidligere man bliver opmærksom på symptomerne og søger hjælp eller behandling, jo lettere er det ofte at slippe depressionen igen.

Et kendskab til, og en bevidsthed om, symptomerne på depression kan derfor være et første vigtigt skridt i kampen mod depression.

Som med alle psykiske udfordringerne er symptomerne mangeartede og meget individuelle. Den depression, din kollega oplever, kan være meget forskellig fra din. Alligevel er der en række typiske fællestræk, som mange mennesker oplever. De hyppigste har vi oplistet nedenfor.

Symptomer på depression

Negative tanker om sig selv, andre og fremtiden
Tanker, der kredser om ”jeg er ikke god nok”, ”han synes ikke om mig”, ”det bliver aldrig bedre”. Et negativt filter, der gør, at alt opleves mere trist, mere kritisk, mere håbløst end normalt.

Energiløshed
En ekstraordinær træthed, opgivenhed og uoverskuelighed. Det kan virke som en uoverkommelig opgave at vaske hår eller tømme opvaskemaskinen – og endnu værre at skulle tage på arbejde eller passe sine børn.

Forstyrret søvn
Et af de aller hyppigste depressionssymptomer er – og det kan gå begge veje – at man enten sover meget mindre, det er svært at falde i søvn og man hyppigt vågner – eller at man føler trang til at sove hele tiden og også rent faktisk sover meget mere end normalt.

Forstyrret appetit
Det forholder sig lidt på samme måde med appetitten. Oftest oplever deprimerede, at de ingen lyst har til mad, at mad mister sin smag og intet, der tidligere har fristet, er attraktivt. Men det ses også, at deprimerede får voldsom trang til mad og spiser meget mere end normalt.

Manglende social lyst
De fleste deprimerede mister lysten til at være sammen med andre mennesker – eller i alt fald glæden ved det. Det føles mere trygt og overskueligt bare at være alene.

Det er naturligvis ikke sådan, at man, fordi man kan genkende et enkelt eller flere af ovenstående symptomer, er deprimeret. Det er blot gode opmærksomhedspunkter for at være opmærksom på sin trivsel og tage en udvikling alvorligt i tide.

Depression

Depressionsbehandling

Kognitiv behandling af depression er blandt de bedst dokumenterede metoder over de seneste 50 år.