Depressionsbehandling_1800x1200

Behandling – Unge og voksne

Depression

Ca. 250.00 danskere – eller 5 % af befolkningen – lider af moderat til svær depression. Ca. hver femte dansker kommer på et tidspunkt i deres liv til at opleve en form for depressiv periode. Depression er en af de hyppigst forekommende psykiske problemstillinger.

Når man er deprimeret, kan det være svært at komme i gang med dagen. Energien og lysten til at gøre ting er forsvundet, og det, der tidligere var let, føles nu uoverkommeligt. Det kan blive umådeligt svært at tage en beslutning, og man kan føle sig afskåret fra andre mennesker – selv dem, man holder af.

Hos den depressive er både appetitten, søvnen og koncentrationsevnen også påvirket, ligesom tænkningen vil være præget af negative tanker om sig selv, omverdenen og fremtiden.

Du kan læse mere om symptomer på og behandling af depression her: