jordan-sanchez-KyB-Eo4xS_c-unsplash (1)

Psykologklinikken Mindwork

Skolevægring

“Skolevægring”, “skolefobi”, “angst for at gå i skole”, ”problematisk skolefravær”. Disse betegnelser – og flere til – beskriver alle, at et barn gennem en længere periode har haft markant skolefravær. Fravær, som ikke skyldes fysisk sygdom eller pjæk. Barnet vil af forskellige årsager ikke afsted i skole om morgenen og kæmper med mistrivsel og skolevægring.

Årsagerne til skolevægring er typisk forskelligartede og kan blandt andet stamme fra vanskeligheder i familien, mobning, sygdom eller dårligt undervisningsmiljø. Dog bunder skolevægring oftest i angst. Det betyder, at det at komme i skole vækker ængstelighed, ubehag, bekymring og katastrofetanker i barnet.

Om de ca. 1-5 % af børnene i den danske folkeskole med symptomer, der forsager for meget fravær ved vi, at

  • Ca. 49 % lider af angst.
  • Ca. 29 % har udviklingspsykologiske vanskeligheder såsom ADHD, ADD eller autismespektrumforstyrrelse.
  • Ca. 14 % oplever stress eller depressive symptomer som årsag til skolefraværet.

Højt eller mønsterpræget skolefravær er altså ofte et symptom på mistrivsel og underliggende psykiske udfordringer hos barnet. Uanset hvad der ligger til grund for denne skolevægring, har det stor indflydelse på barnets faglige og sociale udvikling nu og her. Men det er også med til at forme hvilke muligheder de har fremover.

Skolevægring kan heldigvis afhjælpes. De første tegn på skolevægring ses i hjemmet, når det at komme afsted i skole bliver svært. Hvis fravær opleves som hyppigere og tiltagende, vil det blive tilsvarende sværere for barnet at komme tilbage til skolen igen. Tidlig indsats over for skolefravær er derfor nødvendigt for at undgå at det udvikler sig til mere omsiggribende problematikker, som barnet kan tage med sig videre i livet.

Hos Psykologklinikken Mindwork har vi erfaring med at hjælpe børn og unge tilbage til en god stabil skolegang. Vores psykolog Christa Koll Thystrup har viden om og erfaring med relevant behandling af barnet, samt rådgivning til hhv. barnet, forældrene eller skolen. Derudover kan hun tilbyde udredning, hjælp til viderehenvisning og – i det omfang det er relevant – samarbejde med kommunale instanser. På den måde skabes der en tryg ramme om barnet og familien.

Læs mere herunder, eller kontakt os på info@mindwork.dk eller 20751616 for at høre nærmere.

Kilde: Dansk Psykologforening og Børns Vilkår

Skolevægring

Til skoler

Kun 16% af de danske børn fortæller deres lærere når de har det psykisk dårligt. Derfor er det vigtigt, at lærerne kender tegnene på mistrivsel.

Skolevægring

Til forældre

Det er svært at være forældre til et barn, der ikke vil i skole. Der kan opstå mange frustrationer, bekymringer og diskussioner i hverdagen.