Trivsel_farve

Andre kursusmuligheder

Compassion at work

”Pas godt på dig selv” Men hvordan gør man egentlig det?

I det socialfaglige arbejde med mennesker, der oplever psykisk lidelse og/eller sociale udfordringer, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik, vi skal også kunne håndtere at være genstand for vores egen selvkritik og egne høje krav til udføringen af arbejdet. Dette arbejde kræver en svær balancegang, hvor vi både rummer egen og andres reaktioner, og har den robusthed, der er nødvendig for at kunne hjælpe med udvikling og forandring. 

På Mindworks workshop fokuserer vi med udgangspunkt i compassion fokuseret terapi på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan rummer jeg andres lidelser uden selv at mistrives?
  • Hvordan passer jeg på mig selv uden at blive ”hård”?
  • Når noget er et vilkår, jeg ikke kan ændre, hvordan trives jeg så i det?

På workshoppen vil vi desuden arbejde indgående dels med “selvkritik” og dennes mange former og funktioner, dels hvordan selvkritik kan blive til egenomsorg og dermed trivsel.