JMO

Hvem er vi

Julie Mortensen

Office Manager (Barselsorlov)

Julie sidder på vores kontor i København, hvor hun bistår Kathrine Møller Andersen i den daglige drift. Julie står yderligere også for den daglige drift af hovedselskabet Mindwork Psykologisk Center.