Cool-Kids

Angst

Angst hos børn

“Følelser. Menneskelige og fejlbarlige.”

Angst er en naturlig og uundgåelig følelse hos os alle. Det er en god følelse. Uden angsten havde vi ikke overlevet som art. Vi havde ikke besejret vejrfænomener, ulykker og sabeltigere. Uden angst ville vi heller ikke i en moderne verden være i stand til at springe til side, når en bil kommer for tæt på eller fare afsted, når en hveps, en hund eller noget endnu værre er efter os.

Men… Angsten er desværre ikke altid så reel og hjælpsom, som den er designet til at være. For nogle mennesker sker der det, at alene tanken om et problem, et nederlag, en ”katastrofe” sætter en angstreaktion i gang. Kroppen reagerer som skulle den flygte fra en sabeltiger. Det opleves stærkt ubehageligt – især når der nu ikke er noget at flygte fra – og tankerne om, hvor farligt noget kan være og hvad der kan være i vejen med én tager til. Angsten er blevet en uhensigtsmæssig problematisk.

Både børn og voksne kan opleve uhensigtsmæssig angst. Børn gennemgår f.eks. flere udviklingsfaser, hvor angst er helt naturligt. Det kan f.eks. være, når barnet bliver mere bevidst om verden og de mennesker, der lever i den og derved også om, at de mennesker kan ”forsvinde”. F.eks. kan mor eller far blive syge og dø, eller mennesker de holder af vil måske flytte, ændre sig eller ikke længere ønske at være sammen med dem. Børn kan også få bekymringer og angst om meget andet: udbryder der brand?, bliver jeg smittet af bakterier?, kommer der tyve om natten? synes andre om mig?… Alle mulige udgaver af ”moderne sabeltigere” der aktiverer angstreaktionen og ubehaget. De fleste børn ”vokser fra” bekymringer som disse – ved at lære at håndtere dem – men der vil også være nogle børn, for hvem bekymringerne og den medfølgende angst kan fylde så meget, at det kan blive svært for barnet at fungere frit i hverdagen.

Børn med angst gør sjældent opmærksom på sig selv og vil ofte blive betragtet som søde, betænksomme og høflige børn. Symptomerne på angst kan være mangeartede, og de fysiske symptomer kan omfatte hovedpine, mavepine, feber og anspændthed. Der kan også ses symptomer som koncentrationsbesvær, gråd og undgåelse. Undgåelse betyder i al sin enkelthed, at barnet holder sig væk fra eller bruger mange kræfter på at undgå at møde op til ting. Undgåelse kan også være ved ikke at tale om og tænke på dét, der gør dem angst. Undgåelse er ofte fulgt af sikkerhedsadfærd, f.eks. ved, at man tjekker en ekstra gang om lyset er slukket, om døren er låst eller stille mange spørgsmål til sine forældre. I hjemmet kan der i nogle tilfælde endda ses konfliktskabende adfærd, fordi konflikter kan udsætte konfrontationen med det barnet er bange for.

Fælles for alle disse typer af bekymringer, symptomer og adfærd er, at det både er svært at være barn og forælder. Som forælder er hovedspørgsmålet ofte: Hvad gør jeg, når mit barn bliver angst? – Skal jeg skåne eller skubbe på? Der er ingen enkle og simple svar på det spørgsmål. Det er vigtigt at udfordre uden at presse, det er vigtigt at være undersøgende og nysgerrig på ”Hvad nu hvis…” – men det er lige så vigtigt at være støttende, nærværende og trøstende.

At overvinde uhensigtsmæssig og begrænsende angst handler om at træne konkrete håndteringsfærdigheder – om at lære at tackle både tanker og følelser. Og det gælder både forældre og børn. En af måderne at træne effektivt og struktureret på er gennem deltagelse i et Cool Kids program. Cool Kids er et videnskabeligt baseret behandlingsprogram til børn med angst, hvor både børn og forældre lærer at tale om og håndtere angst i fællesskab.

 

Behandling – Unge og voksne

Cool Kids

Har dit barn angst? Cool Kids programmet lærer både forældre og børn at håndtere angsten og få mere ud af livet.