Mindwork Psykologisk Center

Angst

Generaliseret angst

Det skønnes, at ca. 25 % af befolkningen – dvs. én million danskere – på et tidspunkt i deres liv vil opleve alvorlig angst. Generaliseret angst rammer ca. 3 % af befolkningen i den vestlige verden.

Generaliseret angst, en lidelse, hvor angsten er vedvarende og knyttet til alle aspekter af livet. I modsætning til panikangst eller fobier, som opstår i bestemte situationer, oplever mennesker med generaliseret angst en konstant bekymring eller frygt. Disse bekymringer er oftest ikke er realistiske, men personen kan ikke styre eller kontrollere dem. Bekymringerne kan for eksempel omhandle sygdom hos sig selv eller familien, økonomi, ulykker eller fremtiden generelt. De præger den angstes tanker dagligt og kan gøre det svært at leve et almindeligt liv med familie, venner og arbejde.

Behandling
Behandling af generaliseret angst har en meget stor kognitiv komponent og handler i stor udstrækning om at lære klienten at håndtere bekymring og grublerier.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

  • registrering og evaluering af bekymringstanker
  • adskillelse af konstruktiv og ukonstruktiv bekymring
  • aflæring af forberedelses-, planlægnings- og sikkerhedsstrategier
  • træning af angstreducerende teknikker
  • eksponering for – og håndtering af angst i – angstfremkaldende situationer.

Kognitiv terapi er en videnskabeligt dokumenteret effektiv behandlingsform for GAD samt en effektiv forebyggelse af tilbagefald. Undersøgelser peger på, at ca. 75 % kan få det væsentligt bedre.