Mindwork

Angst

Helbredsangst

Helbredsangst rammer ca. 2-3 % af befolkningen. Mennesker med helbredsangst er optagede af muligheden for, at de har eller vil få en alvorlig sygdom. Det kan for eksempel dreje sig om HIV/AIDS eller kræft. Mange med denne type angst er konstant på vagt over for signaler fra kroppen om, at der er noget galt, og de kan derfor have tendens til hele tiden at tjekke kroppen for symptomer – især når mennesker i deres omgangskreds er eller har været syge, når de hører om smitsomme sygdomme i medierne eller når de bevidst Googler forskellige symptomer

Mennesker med helbredsangst har endvidere tendens til at søge læge for at blive undersøgt og behandlet. Ofte har de svært ved at tro på, at de ikke fejler noget til trods for lægens manglende fund.

Behandling
Behandling af helbredsangst har naturligvis et meget stort fysisk fokus, lige som accept af uvished er et centralt aspekt.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

  • registrering og evaluering af de tanker, klienten gør sig om sig selv og sit helbred
  • begrænsning og aflæring af tjekke- og undersøgelsesadfærd
  • træning af accept af uvished
  • normalisering af kropslige symptomer
  • viden om kroppens reaktioner på angst og angstens betydning for
  • kropslige symptomer
  • afspændingsøvelser.

Undersøgelser har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsform for helbredsangst.