Mindwork Psykologis Center

Angst

Panikangst

Panikangst er en tilstand af intense og voldsomme angstanfald, der opstår pludseligt og således uden forudgående varsler. Det skønnes, at cirka 2 % af befolkningen, svarende til 100.000 danskere, lider af panikangst.

Panikanfald opstår oftest uden for hjemmet. Ved et panikanfald reagerer man typisk ved at flygte fra stedet, hvor anfaldet opstod, og hos mange er der efterfølgende en tendens til at undgå steder, hvor et panikanfald er blevet udløst.

Et panikanfald udvikler sig hurtigt og varer generelt i ganske kort tid, men for personen, der har oplevet panikanfaldet, kan eftervirkningerne strække sig over flere dage. Panikangst er ledsaget af en lang række ubehagelige fysiske symptomer, som for eksempel hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, sved, mundtørhed, kvælningsfornemmelser, trykken for brystet, kvalme, uro i kroppen, svimmelhed, uvirkelighedsfornemmelse med mere.

Behandling
Behandling af panikangst fokuserer særligt på det store kropslige aspekt i lidelsen.

I løbet af et behandlingsforløb vil der derfor være særligt fokus på:

  • viden om kroppens fysiske reaktioner – såkaldt psykoedukation
  • registrering og evaluering af tankerne om de kropslige symptomers betydning og følger
  • identificering og aflæring af sikkerheds- eller undgåelsesadfærd
  • træning i håndtering og regulering af angstsymptomer
  • træning i nye færdigheder og strategier i de situationer, der normalt har været angstfremkaldende.

Kognitiv terapi har vist sig yderst effektiv til behandling af panikangst og agorafobi, og oftest kan disse tilstande behandles på relativ kort tid.