Skærmbillede 2022-11-14 kl. 14.48.15

Behandling – Unge og voksne

Søvnløshed (insomni)

Symptomerne på søvnløshed kan både være besvær med at falde i søvn, gentagne opvågninger og at vågne længe før vækkeuret ringer. Hvis vi oplever søvnbesvær kan vores dag blive præget af, at vi er trætte, at vi har koncentrations- og hukommelsesbesvær, og at vi er fysisk utilpasse.

De fleste mennesker kender til, at det ind imellem kan være svært at falde i søvn, eller at man har gentagne opvågninger hver nat. Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af alle voksne har oplevet søvnproblemer, og at flere end 1 ud af 10 har oplevet søvnløshed i mere end 6 måneder. Ofte er problemerne startet med en stressfyldt periode eller en belastende begivenhed, der også har påvirket søvnen. Nogle gange vedbliver søvnen at være påvirket, også efter den udløsende begivenhed er overstået. Her er der gerne tale om, at den måde vi tænker og agerer på, når vi ikke kan sove, får vedligeholdt eller muligvis forværret søvnproblematikken. Når søvnløsheden står på mere end tre nætter om ugen i 1-3 måneder, taler man om akut søvnbesvær, mens det betragtes som kronisk søvnbesvær, hvis der har stået på i mere end tre måneder.

Når man ikke kan falde i søvn, vil mange opleve, at de ligger og vender og drejer sig, kigger på uret og har en masse tanker om dagen i morgen. For mange opstår der en ond cirkel, hvor det, at vi ikke kan sove, gør, at vi begynder at bekymre os om, hvordan den kommende nat så bliver, hvilket kan føre til, at det bliver endnu sværere at sove, fordi vi nu er stressede og ’oppe at køre’.

Om behandlingen
På Psykologklinikken Mindwork gør vi brug af kognitiv adfærdsterapi til søvnløshed (CBT-I). Dette er den bedst undersøgte og mest anvendte metode til behandling af søvnløshed, da den har vist sig at kunne give en markant bedring af søvnen på relativt kort tid. Behandlingen retter sig i høj grad mod de faktorer, der vedligeholder søvnproblemet.

Målet med behandlingen er at hjælpe kroppen tilbage til den naturlige søvn. Dette gør vi ved at sørge for at give kroppen de bedst mulige betingelser for at sove (også kaldet søvnhygiejne), ved at arbejde med såkaldt søvnrestriktion, hvor søvnen bliver lagt i faste rammer, samt ved at arbejde med de mange tanker, der kan dukke op, når vi oplever ikke at kunne sove. Der er således tale om en struktureret behandling, der for mange vil vise sig effektiv efter et relativt kort behandlingsforløb.

Kontakt os for at høre nærmere.