Fri for ludomani

af Henrik Tingleff

150,- kr

”Fri for Ludomani” giver i et enkelt og let forståeligt sprog en grundig indføring i de værktøjer og metoder, der er virksomme og umiddelbart anvendelige for mennesker, der befinder sig i en afhængighed af pengespil – ludomani.

Bogen giver læseren klare og praksisnære anvisninger til, hvordan den afhængige få større indsigt og erkendelse i egne motiver, samt hvordan dette anvendes til at opbygge helt personlige strategier og øget selvkontrol i forhold til spilletrang. Bogen er derfor struktureret som en praktisk ”køreplan”, der skridt for skridt gennem ændringsprocessen introducerer læseren til en lang række helt konkrete strategier, som den enkelte spilleafhængige person kan anvende og direkte omsætte til nye valg og handlinger i sin hverdag.

”Fri for Ludomani” kan tjene som opmærksomhedsvækker og individuel guideline for den spilleafhængige. Bogen kan fungere som fælles arbejds- og øvelsesbog for terapeut og klient i et behandlingsforløb, og endelig kan bogen være det rette sted for den bekymrede pårørende at søge information, råd og input til at hjælpe en nær person til et liv Fri for Ludomani.

 

150,- kr

Psykolog Henrik Tingleff er partner og faglig direktør i Mindwork. Henrik Tingleff er kendt som en dygtig formidler, der ubesværet og med stor gennemslagskraft gør kompliceret og fagspecifik viden let tilgængelig – hvad end målgruppen er psykologer, fagprofessionelle eller erhvervsfolk.