Brachypelma smithi

Angst

Fobier

Ca. 14 % af befolkningen oplever at have en eller anden form for fobi, og fobier er således en af de mest udbredte psykiske lidelser.

Mennesker med en fobi oplever voldsomt ubehag og angst i en bestemt situation. Det kan for eksempel dreje sig om angst for slanger, edderkopper eller andre dyr, for at køre bil eller flyve, for højder eller lukkede rum, for blod eller nåle, eller noget helt andet. Der findes mere end 500 navngivne fobier.

Fobikere sørger derfor for at undgå de angstfremkaldende situationer for dermed at undgå at føle angst. Problemet er, at denne undgåelsesadfærd indebærer en stor indskrænkelse af personens livsudfoldelse, og at det medvirker til at opretholde fobien, fordi man aldrig finder ud af, om angsten er realistisk eller ej.

Behandling
Behandling af fobier – også kaldet enkeltfobier – er dybest set den mest klassiske og ældste kognitivt adfærdsterapeutiske disciplin. Behandlingsresultaterne er også særdeles gode. Undersøgelser viser nemlig, at mange fobier kan behandles forholdsvist nemt og hurtigt – og op mod 90 % bedres eller helbredes efter kun nogle få timers behandling med kognitiv adfærdsterapi.

Et klassisk fobiforløb er meget simpelt og handler om:

  • klarlægning af det for klienten faretruende element ved genstanden/situationen
  • identificering af nuværende undgåelses- og sikkerhedsstrategier
  • aftalt og gradvis eksponering for den angstfremkaldende situation:
    Klienten træner sammen med terapeuten at være tættere og tættere på eller mere og mere til stede i den angstprovokerende situation. Hele vejen med større og større udfordringer optimeres angsthåndteringsstrategier, så klienten til sidst er helt tilstede i situationen uden at opleve angst.